Va multi 220/6R

Wykrawarki do naroży ze stałym (90 stopni) lub zmiennym (30-140 stopni) kątem cięcia. Maszyny wykonane z bardzo sztywnego żeliwa sferoidalnego (Meehanite®) gwarantują naszym klientom najlepsze ustawienie szczeliny cięcia i długą żywotność noży.

Va multi 220/6R

Automatyczna regulacja szczeliny między nożami (europejski patent n. 1.214.004), w celu zapewnienia doskonałych cięć różnych grubości (od 1 do 6mm) bez gradu i straty czasu na dodatkowe operacje manualne.

 • Sztywność absolutna grupy tnącej jest gwarantowana przez 2 odlewy żeliwne sferoidalne z Meehanitu (650 N/mm2) zespolone w jeden blok o 3 prowadnicach, 2 kolumnach bocznych i jednej centralnej.
 • Blokada hydrauliczna która oddziałuje na 2 cylinderki hydrauliczne gwarantuje ustawienie wybranego kąta.
 • Funkcja bezpieczeństwa: kiedy noże znajdują się w położeniu blokady maszyna nie rozpocznie cięcia.
 • Grupa tnąca wyposażona w 3 prowadnice gwarantuje funkcjonowanie maszyny w sposób perfekcyjny. Żadne inne rozwiązanie techniczne nie może być porównywane z rezultatami otrzymywanymi przez Euromac. Noże dwustronne z możliwością wyboru cięcia pozytywne (początek cięcia od przodu) lub cięcie w negatywie (początek cięcia od części tylnej).
 • Funkcja cięcia na pojedynczym nożu z ogranicznikiem wewnętrznym. Cięcie wielokrotne bez limitu długości i bez przerwania ciągłości.
 • Regulator skoku pozwala na ograniczanie wysokości i wzrost liczby cięć na minutę.
 • Ochrona strefy cięcia zapewniona jest przez silną osłonę z Macrolonu.
 • Kolumny boczne i prowadnica centralna są smarowane.

Druga stacja tylna pozwala na wykonywane operacji wykrawania, gięcia, robienia promieni i okrawania z wykorzystaniem prasy do nacisku 18 Ton.

 • Wymiary stołu roboczego do 310 mm. z 2 rowkami “T” bocznymi i 1poprzecznym.
 • Wcięcie 270 mm.
 • Wcięcie centralne 50x100 mm. Do ustawienia narzędzi wykrawających, oraz ogranicznika gięcia.
 • Wydłużenie głowicy do 285 mm.
 • Karter tylny otwierający się do góry. Układ zabezpieczający ze zwolnieniem do 10 mm./sek. (z karterem podniesionym).
 • Regulator szybkości od 0 do 10 mm./sek. (w fazie gięcia).
 • Regulator ciśnienia.
 • Przystosowanie do zamocowania narzędzi wykrawających typu Trumpf i Rainer, wykrawanie otworów prostokątnych 25x100 mm., narzędzie do gięcia o dł. 415 lub 835 mm.., narzędzia do robienia promieni i narzędzia specjalne do 18Ton.
 • Układ szybkiego mocowania narzędzi wykrawających Trumpf na mimośrodzie.
 • Regulacja równoległości stempla giętarki na dwóch stożkach ustawionych między głowicą a stemplem.
 • Możliwość wykrawania otworów w blasze o długości max. 270 mm. Obracając ją można uzyskać gabaryt maksymalny 540 mm.

Zobacz inne modele

Chcesz zapytać o możliwość finansowania produktu?
Napisz lub zadzwoń.

Potrzebujesz fachowego doradztwa?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.